Κυριακή, 24 Ιουλίου 2011

Ἡ ὥρα τῆς Νεμέσεως!

Στ Σύμπαν τίποτα δν μπορες ν τ πάρς δωρεάν. πάρχει φθονία γι τ πάντα. πλώνεις τ χέρια σου κα τ παίρνεις. Εναι τόσα πολλά, πο πιλέγεις. Δν σ ωτ κανες. Δν σ μποδίζει κανες. 
Κάποιαν στιγμ μως ρχεται ρα το λογαριασμο. Κι λογαριασμς εναι παιτητικός, πόλυτος κα θ πληρωθ μ κάθε δυνατν τρόπο. Θέλεις δν θέλεις. 
Εναι λα κε. πλώνεις τ χέρι σου κα τ παίρνεις! ρκε ν ξέρς πς τίποτα δν χαρίζεται. 
τσι κι ατοί. λθαν, πλωσαν τ χέρι τους κα πραν. ταν χόρταγοι, πληστοι, δικοι….  Δν πελόγισαν τίποτα. Δν τος νδιέφερε ὁ...
λογαριασμός. Δν πελόγισαν τν πιτακτικότητα τς φειλς…
Τώρα γελον. Φυσικό τ θεωρ. Δν θ μποροσαν ν πράξουν διαφορετικς. χουν τέτοιαν συσκότισι στ μυαλά τους, πο θ μο φαινόταν παράλογον ἐὰν ντιλαμβάνονταν. 
Μιμήθηκαν λλους, πίσης χρείους.  Κα τ καναν πάρα πολλς φορές. μέτρητες. Κα τώρα λογαριασμς χει φουσκώσει πάρα πολύ. Δν χωράει λλην ναβολή. Θ πληρώσουν θέλουν δν θέλουν. Κα τ δικά τους, κα τν προκατόχων τους. 
χρόνος τους τελειώνει.  Δν μπορον ν τ συνειδητοποιήσουν. λλ κάτι διαισθάνονται. Κάτι μέσα τους δν τος φήνει ν συχάσουν. Νομίζουν πς θ εναι μόνον ο κρεμάλες. Λαθεύουν. Ο κρεμάλες θ εναι τ λιγότερον.  
Νέμεσις πλέον θ εναι μείλικτη. Κα δν θ χ κανένα λεος! Δν τ λέω γώ. Τ λένε τ σημάδια. Κα εναι πλούσια. 
Ξέρετε κάτι; 
Μπορετε ν συχάσετε λοι. Ατ πο εναι ν γίν θ γίν! ταν μακρ τ ταξείδι τς δικίας κα φθασε στιγμ τς ναστροφς. λο κα περισσότεροι τ γνωρίζουν.  Δυστυχς (η ετυχς)  μως, δν μπορον πλέον ν τ σταματήσουν. Οτε ν τ λέγξουν!  Οτε ν τ λλάξουν. Πρέπει ν περάσουμε λοι μέσα π τν θάνατο. 
Τ παλαι πεθαίνει. Τελειώνει. Καθάρεται! 
Τ δικο παύει. Τ δίκαιον πιστρέφει! 
Φωνς π τ ποθενά, π τό τίποτα, π τ γνωστο, κφράζονται. μιλον. Ξέρουν! 
λοι θ τ ζήσουμε. Δν γίνεται διαφορετικς. Λίγοι θ τ καταφέρουν. Διότι βρις ταν πάρα πολ μεγάλη. 
ταν θ τελειώσ, τ πάντα θ εναι πεντακάθαρα. Θ ξεκινήσουν π τν ρχή, πως πρέπει κι πως ρμόζει. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: