Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2011

"Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε" Στίχοι απλά εκπληκτικοί

Παρθένε Δέσποινα Άχραντε Θεοτόκε
Παρθένε Μήτηρ Άνασσα Πανένδροσε τε πόκε
Υψηλοτέρα ουρανών ακτίνων λαμπροτέρα

Χαρά Παρθενικών Χορών αγγέλων υπερτέρα

Εκλαμπροτέρα ουρανών φωτός καθαρωτέρα

των ουρανίων στρατιών πασών αγιωτέρα

Μαρία Αειπάρθενε Κόσμου παντός Κυρία

Άχραντε Νύμφη πάναγνε Δέσποινα Παναγία

Μαρία Νύμφη Άνασσα χαράς ημών αιτία

Κορή σεμνή Βασίλισσα Μήτηρ υπεραγία
Τιμιώτερα Χερουβείμ υπερενδοξοτέρα.

των ασωμάτων Σεραφείμ των θρόνων υπερτέρα

Χαίρε το άσμα Χερουβείμ χαίρε ύμνος Αγγέλων

Χαίρε ωδή των Σεραφείμ χαρά των Αρχαγγέλων

Χαίρε ειρήνη και χαρά λιμήν της σωτηρίας

Παστάς του Λόγου ιερά άνθος της αφθασίας

Χαίρε Παράδεισε τρυφής ζωής τε αιωνίας

Χαίρε το ξύλον της ζωής Πηγή αθανασίας

Σε ικετεύω Δέσποινα Σε ων επικαλούμαι

Σε δυσωπώ,Παντάνασσα Σην χάριν εξαιτούμε

Κόρη σεμνή και άσπιλε Δεσποίνα Παναγία

Θερμώς επικαλούμε Σε Ναέ ηγιασμένε

Αντιλαβού μου, ρύσαι με από τού πολεμίου

Και κλήρονομον δείξον με ζωής της αιωνίου

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε


Χρόνια πολλά σε όλες και όλους.
Ακούστε το πατώντας ΕΔΩ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: