Ο εικονιζόμενος πρώην Υφυπουργός Οικονομικών, κ. Κουσελάς, επιχορήγησε το συνδικαλιστικό όργανο των εφοριακών με 2 εκατομμύρια ευρώ για το έτος 2010!
Η αιτιολογία, όπως αυτή αναγράφεται στην απόφαση, είναι η «συντήρηση κοινωνικών δομών», ενώ, όπως δήλωσε ο πρόεδρος των εφοριακών κ. Γρίβας σε τηλεοπτικό σταθμό, η χρηματοδότηση αυτή πρέπει να συνεχιστεί, διότι...