Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2011

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ σε όλους τους Ελληνες

 
Η Παρθένος σήμερον, τον υπερούσιον τίκτει,
και η γη το σπήλαιον, τω απροσίτω προσάγει.
Άγγελοι, μετά ποιμένων δοξολογούσι.
Μάγοι δε, μετά αστέρος οδοιπορούσι.
Δι’ ημάς γαρ εγεννήθη, παιδίον νέον, ο προ αιώνων Θεός.

Δεν υπάρχουν σχόλια: