Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011

Αγαπητοί φίλοι του Ελληνικού Κοινοβουλίου...

Διαβάστε με προσοχή αυτόν (εδώ) τον Νόμο, βάλτε το χέρι στην καρδιά σας και ψηφίστε κατά συνείδηση. 
Μην ξεχνάτε ότι σας στείλαμε στο κοινοβούλιο επειδή πιστέψαμε ότι έχετε Ελληνική συνείδηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: