Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2011

Αποτελέσματα εισαγωγής στη τριτοβάθμια εκπαίδευση

 

Δείτε τα αποτελέσματα από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου στη διεύθυνση: 
http://results.minedu.gov.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: